Kontakt

Garancia odbornosti

Ing. Michal Ducký

Som finančný konzultant senior a dnes pracujem ako finančný sprostredkovateľ. Viac než 13 rokov pôsobím v oblasti poskytovania finančných služieb. V minulosti ste ma mohli stretnúť na pozíciách: poradca klienta senior, hypotekárny špecialista či riaditeľ dvoch pobočiek banky.

V skratke som manažér, finančný odborník a fanúšik pozitívneho myslenia.

Kontakty

mducky@wisely.sk

Mariánske námestie 29/6, 01001 Žilina

Často kladené otázky

Podnikám ako finančný sprostredkovateľ. Na Slovensku takto môžete využiť služby finančného odborníka, ktorého zaplatí až finančná inštitúcia, v ktorej si vďaka mne vyberiete hypotéku, poistenie či iný finančný produkt. Dostanem tak províziu namiesto pracovníka tejto spoločnosti. 

Moje podnikanie je legislatívne upravené zákonom a dohliada na všetko Národná banka Slovenska. 

Na Slovensku bežní ľudia takmer nevyužívajú služby finančných poradcov, ale využívajú najmä sprostredkovateľov a finančných agentov. Tí skutoční certifikovaní finanční poradcovia riešia najmä firemnú klientelu a za ich služby sa priamo platí.

POZOR: žiadny finančný sprostredkovateľ si nemôže nechať platiť priamo od Vás, lebo dostáva vždy províziu od finančnej inštitúcie, kde Vám pomôže sprostredkovať úver, poistku či iný produkt/službu.

Som finančný sprostredkovateľ a podnikám v súlade so Zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 v jeho aktuálnej podobe.

Môžete si ma tiež vyhľadať v registri Národnej banky Slovenska, ak napíšte názov mojej firmy wisely,s.r.o., v ktorej som konateľ a samozrejme majiteľ. V tomto registri si môžete nájsť aj ďalších finančných sprostredkovateľov, agentov a finančných poradcov. Dozviete sa tak, či mám ja alebo oni certifikáciu a povolenie pre pôsobenie v jednotlivých finančných sektoroch na Slovensku.

Ak odhliadneme od mojej bohatej viac než 13ročnej praxe na finančnom trhu, kde som pôsobil ako poradca klienta, hypotekárny špecialista či riaditeľ pobočky banky,.. Moje licencie a zákon ma oprávňujú vykonávať najmä:

• predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí
finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

 

• poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní
klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby

• spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje

• spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje

• poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách
o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií

• poskytovanie investičnej služby, prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a cenných papierov a majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania a ich propagácia alebo poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania

 

 

• zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného
rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi

Na Slovensku bežní ľudia takmer nevyužívajú služby finančných poradcov, ale využívajú najmä sprostredkovateľov a finančných agentov. Tí skutoční certifikovaní finanční poradcovia riešia najmä firemnú klientelu a za ich služby sa priamo platí. Viete si ich tiež nájsť prostredníctvom stránok Národnej banky Slovenska (k 01.06.2022 pôsobí na celom Slovensku len 8 certifikovaných finančných poradcov).

Priamo mi za „ponúkanie ich služieb“ nikto neplatí. S každým si vždy prejdem detailne, čo potrebuje a akú má finančnú situáciu. Následne vždy pripravujem ponuky z viacerých bánk, poisťovní či iných finančných inštitúcií. Pričom všetky konzultácie sú bezplatné a využitie akejkoľvek ponuky ničím nepodmieňujem. Ak si po konzultáciách človek vyberie nejaký finančný produkt, získavam od finančnej inštitúcie províziu. Pričom výška provízie sa líši medzi jednotlivými produktami aj jednotlivými finančnými inštitúciami.

Ilustračne tu uvádzam príklad, kedy sme riešili hypotéku na výstavbu montovaného domu. Klientom som pripravil ponuky zo všetkých bánk, pričom sme sa po vzájomných konzultáciách rozhodli zadať žiadosť v 3 z nich. Všetky žiadosti boli vybavované súbežne. Banka predložila finálne schválené podmienky, kde si klienti zvolili najlepšiu ponuku. Tú hypotekárnu zmluvu podpísali. Keď banka peniaze na výstavbu načerpala, tak mi bola vyplatená provízia. Tiež fungujú aj storno provízie, čiže ak nakoniec klient od zmluvy odstúpi, alebo ju ukončí predčasne, tak musím túto províziu finančnej inštitúcii vrátiť. Aj tento mechanizmus chráni klienta, ak by nebol spokojný. 

Príklady mojich reálne vyplatených provízií (výška provízie je rozdielna medzi inštitúciami aj pri tom istom finančnom produkte, klient je informovaný o výške mojej provízie, aj keď ju on sám neplatí):

  • refinančná hypotéka vo výške 40622€ – vyplatená provízia 197 €
  • hypotéka na výstavbu montovaného domu vo výške 110400€ – vyplatená provízia 802€
  • rodinné životné poistenie s mesačnou platbou 97€ – vyplatená provízia 943€
  • individuálne životné poistenie s mesačnou platbou 38€ – vyplatená provízia 365€
  • poistenie nehnuteľnosti a domácnosti s ročnou platbou 66€ – vyplatená provízia 8€
  • nadštandardné poistenie rekreačnej usadlosti s ročnou platbou 273€ – vyplatená provízia 40 €
  • havarijné poistenie auta s ročnou platbou 392€ – vyplatená provízia 33€
  • povinné zmluvné poistenie auta s ročnou platbou 110€ – vyplatená provízia 10€

Áno samozrejme a budem veľmi rád, nakoľko provízie za sprostredkovanie hypotéky patria k tým vyšším. Aj keď Vás to nič nestojí, tak pre mňa je to finančne výhodná spolupráca. Obvykle je aj rozumnejšie neriešiť financovanie cez realitnú kanceláriu. Už len z princípu – koho záujmy bude realitná kancelária hájiť, ak už poskytuje platené služby predávajúcemu?? 

Mám dlhoročné skúsenosti a stretol som sa s rôznymi aj neštandardnými a komplikovanými situáciami. V každom prípade je rozumné, bez ohľadu na Vaše rozhodnutie, či využiť moje služby či služby realitnej kancelárie, aby pre Vás zmluvy skontroloval niekto nestranný – ideálne šikovný právnik. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že pri kúpe nehnuteľnosti je oveľa dôležitejšie než hypotéka a preplatenie, samotná kúpna zmluva a jej podmienky.

Ak by som Vám mal dať krátky tip, vždy sa poraďte s nestranným právnikom (mimo realitnej kancelárie) a najmä si za rezervačnú zálohu kúpte dostatok času, aby ste si vybavili to skutočne najvýhodnejšie financovanie a ďalšie podmienky. Práve časová tieseň z mojich skúseností vytvára priestor pre najviac chýb.

Konzultácie vykonávam štandardne aj na diaľku. Moji klienti so mnou bežne riešia mnoho záležitostí prostredníctvom videohovoru, telefonátu alebo emailom. 

Z pohľadu riešenia samotných finančných produktov – riešim s klientami zriadenie, zmenu či úpravu nastavení. Rozsah toho, čo je možné zrealizovať na diaľku až do stavu podpisu zmluvy, resp. s elektronickým podpisom, záleží skôr od technických možností Vami vybranej banky, poisťovne či inej finančnej inštitúcie. 

Nedá sa vyslovene povedať, že Vám vybavím niečo výhodnejšie. Ak sa k Vám v banke alebo poisťovni správajú korektne a vo Vašom záujme, vedia Vám poskytnúť to, čo by som Vám vedel vybaviť ja. 

Moja motivácia je však dosť odlišná napr. oproti pracovníkovi konkrétnej banky, ktorý s Vami rieši hypotéku. On má obmedzenia v konkrétnych produktoch a ponuke svojej banky. Ja viem porovnať a nájsť alternatívy riešení vo všetkých bankách na Slovensku. Pri stavbe montovaných domov sa podmienky čerpania či postup získavania tranží na postupnú výstavbu významne líši. Úroková sadzba je významná, avšak nie jediná dôležitá pri rozhodovaní, pre ktorú hypotéku/banku/stavebnú sporiteľňu sa rozhodnúť. A takto podobne to funguje aj pri iných finančných produktoch.

Mám pred Vami pravdepodobne náskok a to najmä vďaka 13 rokom skúseností, pri ktorých som riešil aj množstvo výnimiek, rôznych problémov a neštandardných situácií. Tiež pre porovnávanie využívam profesionálne informačné zdroje, kalkulačky a simulácie, ku ktorým bežný človek nemá prístup. V každej zazmluvnenej finančnej inštitúcii mám priamu linku na kontakty, ktoré nám vedia poskytnúť rozšírenú konzultáciu a alternatívy riešení v danej finančnej inštitúcii.